ARTITGELs RUMANTSCHS, Essais E DOCUMENTS D'ARCHIVS

Co è naschida la plurilinguitad grischuna? Co s'effectuescha ella instituziunalmain e persunalmain sin ils pledaders e las pledadras? Ha la plurilinguitad ina plivalur? - Da questas ed autras dumondas davart la plurilinguitad s'occupan ils texts publitgads en questa plattafurma.
En in emprim pass arrivais Vus ad ina spezia da resumaziun da las singulas tematicas, en in segund pass pudais Vus leger ils artitgels en tut lur lunghezza. Intgins texts èn avant maun mo en la lingua da las auturas e dals auturs, auters texts en translaziuns integralas u parzialas. 

Referenzas da basa e texts davart temas actuals

Numerus scienziads èn gia s'occupads da dumondas davart la plurilinguitad. Intgins èn vegnids envidads da scriver ina contribuziun exclusivamain per la plattafurma pluriling-gr.ch.

 

Essais ed experientschas persunalas

La plurilinguitad è adina era colliada cun experientschas persunalas. En questa rubrica vegnan publitgads oravant tut texts persunals ed essaistics.

 

Texts da publicaziuns    existentas

Insaquants artitgels fundamentals èn vegnids publitgads avant blers onns e n'èn oz strusch pli accessibels. En questa rubrica chattais Vus texts pli vegls ch'èn vegnids elavurads da la redacziun per la publicaziun en questa plattafurma.


Mehrsprachigkeit Graubünden