Esther Krättli

Einfach Mehrsprachig

Publicaziun en la retscha Collana PHGR da Christina Antonia vom Brocke

  • L’idea per quest cudesch da Christina vom Brocke va anavos sin experientschas cun ils agens uffants ed il giavisch d’als laschar crescher si cun pliras linguas.
  • Il cudesch duai furnir a geniturs e scolasts respostas sin atgnas dumondas tar il tema ed ideas per ir enturn cun linguas. 
  • En l’emprima part sa chattan infurmaziuns davart l’acquisiziun da la lingua, en il segund indicaziuns per materialias nizzaivlas.
  • Ins duaja emprender ulteriuras linguas en constellaziuns fixas che èn tipicas per tscherts contexts, tschertas persunas u situaziuns.  
  • Uffants duajan vegnir promovids uschia ch’els disponan d’ina solida emprima lingua.
  • I dat ina pluna pussaivladads per emprender linguas, tuttina tge e quant. Impurtant è: la regularitad, nagina pressiun e la repetiziun. 
  • Plurilinguissem na signifitga betg savair pliras linguas en perfecziun.

En il discurs cun pluriling-gr.ch declara dr. Christina vom Brocke che per ella il plurilinguissem haja ina funcziun da clav en nossa societad. Gia cun ses agens uffants haja ella tschertgà pussaivladads da crear in contact cun autras linguas. Il cudesch tracta en l’emprima part l’acquisiziun da la lingua e dumondas da l’acquisiziun da la segunda lingua. En la segunda part suondan lura cussegls pratics ed indicaziuns pertutgant materialias. I vegn dilucidà dumondas sco la cumpetenza e la muntada da l’emprima lingua per il plurilinguissem, l’adiever da las singulas linguas, l’access linguistic a la vita quotidiana e a munds d’experientscha ordaifer. Il mussavia pratic dat impuls per ina realisaziun cumpatibla cun il mintgadi e criteris per la schelta d’ulteriur material nizzaivel. 

Mehrsprachigkeit Graubünden